El sistema de serveis socials a Quart és eficaç i fort

No conec personalment a Encarna Canet i Benavent i, per aquesta raó, mai m’atreviria a fer afirmacions categòriques sobre les motivacions que van poder guiar-li a l’escriure l’article d’opinió publicat en aquest diari el passat 13 de desembre, encara que les intuïsc; però sí que puc afirmar que d’una personaque esdedica professionalment a la docència en la Universitat és d’esperar més rigor en el juí.

Des del més absolut respecte a la llibertat d’expressió, he de realitzar diverses matisacions a aquest article perquè dirque Quart de Poblettomba l’estructura dels serveis socials és injust i irreal.

La mateixa Encarnaho comenta; el nostre municipi ha sigut i és un referent en el desenvolupament de polítiques que perseguixen el benestar social, la igualtat d’oportunitats i la participació ciutadana. Són els pilars de la gestió municipal i seguiran sent-ho. De fet, el pressupost de 2012 dóna prioritat a les polítiques d’ocupació i les orientades a ajudar als qui pitjor ho estan passant, desenvolupades a través de 45 programes i serveis dotats amb més de 4 milions d’euros.

La seua afirmació es basa en la decisió que hem adoptat de no renovar els convenis per a la prestació del Servei d’Atenció a la Família i la Infància (Seafi) i el Programa de Mesures Judicials en Medi Obert per a Menors. La contundència i la duresa que empra per a jutjar esta decisió m’haguera agradat que l’emprara també per a posar l’èmfasi i la condemna en qui és la responsable d’esta situació:la Generalitat Valenciana, i açò no és cap excusa.

Des de l’Ajuntament hem hagut d’avançar amb els nostres recursos més de 35.000 euros per a pagar les nòmines de les persones encarregades del Seafi perquè la Generalitat només ens ha ingressat en dos anys 11.000 dels 44.000 euros que ha d’aportar per este servei. En el programa de mesures judicials, ens deu tot l’any. I, en general, deu a Quart de Poblet 800.000 euros en matèria de serveis socials i quasi un milió al Barri del Crist.

Amb aquest panorama, veient els retalls que ha introduït el Consell en benestar social i la minva d’ingressos que hem patit totes les administracions, ja no podíem garantir que eixos professionals continuaren cobrant, per la qual cosa hem resolt que els serveis els presten treballadors i treballadores de la plantilla municipal i de l’equip de Serveis Socials, sobre els quals he de destacar la seua vàlua i excel·lent treball davant dels dubtes que planteja l’esmentat article sobre la seua capacitació, que reitere està més que contrastada. Ningú quedarà desatés i si algú requerix una atenció més especialitzada li acompanyarem i buscarem els recursos perquè la reba.

En tot cas, no sé si és per simple desconeixement de la situació real a Quart de Poblet o perquè ha rebut una informació mediatitzada, invite a Encarna Canet i a qui estiga interessat que ens visite i comprove com tenim en marxa serveis com el d’atenció gratuïta als xiquets i xiquetes en els col·legis de7 a9 hores; com en els últims anys hem incrementat fins en un 60% les ajudes socials d’emergència; com hem obert sense suport de l’administració autonòmica una escola infantil municipal de0 a3 anys que bequem; com s’han incrementat un 18% les beques de menjador escolar per a les famílies excloses de les ajudes autonòmiques;com continuem elprograma d’ajudes per a compra de llibres en educació infantil i de beques a l’estudi, o com fem front als pagaments del Centre Ocupacional perquè continue la seua excepcional tasca perquè el Consell encara no ha ingressat ni un euro dels 297.000 que li correspon anualment.

Estem acabant la primera residència per a persones majors i persones amb discapacitat física dela Comunitat Valenciana, sense rebre ni un euro de la Generalitat, que té les competències, i lluitem dia a dia per crear ocupació local amb mesures comel Plad’Ocupació Social per a famílies en situació molt greu, les ajudes a autònoms i emprenedors o les beques a postgraduats.

No vull estendre’m, encara que podria parlar de més iniciatives i programes relacionats amb el benestar social, per la qual cosa insistisc en el fet que l’Ajuntament mai abandonarà als veïns i a les veïnes a la seua sort.

 

Mª Cruz Abellán

Regidora de Benestar Social

Ajuntament de Quart de Poblet

Anuncios